Начало

Предмет на дейност на фирмата

Изграждане на автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа,  изграждане на пътища от първостепенната и  второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, проектиране и изграждане на паркови градини инфраструктура и съоръженията към тях,      възстановяване, текущ ремонт и поддържане, зимно поддържане на пътища, комуникации  и  инфраструктурни  обекти, пътни принадлежности  и  съоръжения, производство на  суровини и материали за строителство на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност,извършване на вътрешно и външно озеленяване,вътрешно и външно почистване на сгради,офиси и домове,сметосъбиране и извозване,отдаване на автомобили под наем, всички видове услуги със строителна и друга  техника,  преработка и рециклиране на отпадъци, изграждане на В и К и Ел.инсталации,покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено  производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки,внос и износ,складови и лицензионни сделки,стоков контрол,сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски,туристически, рекламни ,информационни,програмни и други услуги, покупка,строеж на производствени халета, частни жилищни кооперации, Хотелски комплекси,обществени и административни сгради,вилни селища, обзавеждане на недвижими  имоти , лизинг.

brilliant_logotype_ok

Разполага със собствени бази както следва :

 • Административна сграда;
 • Ремонтна работилница;
 • Гараж топли клетки ;
 • Ремонтно-складова база;
 • Открит склад за пясък,фракции;
 • Закрит склад за строителни материали;
 • Бензиностанция;
 • Арматурен двор;
 • Цех за направа и ремонт на пътни знаци и тръбни стойки за тях;
 • Складова база – гр. Несебър индустриална зона от 5 дка.
 • Халета
 • Офис сграда гр. Св.Влас – местност Юрта
 • Асфалтова база до с. Веселиново, обл. Ямбол
 • Мобилна асфалтова-смесителна инсталация “TELTOMAT-V-2S” с производителност 600 т на ден.